| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اعضای هیات مدیره ، مشاوران و مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

سعيد رؤفی

رئیس هیئت مدیره

      علی محمد زمانی استکی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

میلاد طاهری زاده

مدیر فروش و عضو هیئت مدیره

فضل الله اخوان نيلچی

مدیر مالی

محمد صادق آریا

مدیر کارخانه

ایرج لطفی زاده

مدیر منابع انسانی

مرتضی عباس عبدلی

مشاور برق

باقر قربانی

مشاور فنی و تولید

سلمان قاسمی

مدیر تولید

پوریا درخشنده

مدیر پشتیبانی فنی 
بروزرسانی:1398/02/04