| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اخبار

15

دانش محوری و آموزش  به عنوان ارزش اصلی مجموعه مدیریتی شرکت صبا فولاد زاگرس مد نظر قرار گرفته است و برای آن هزینه های لازم نیز انجام خواهد شد. علی محمدزمانی مدیر عامل صبا فولاد زاگراس در جمع پرسنل صبا فولاد زاگرس در مراسم پایانی سال 1390 به این نکته اشاره نمود و ابعاد مختلف آن را مورد واکاوی قرار داد.

مدیر عامل صبا فولاد زاگرس در مراسم پایانی سال 1390 در جمع پرسنل، ضمن ابلاغ تقدیر و تشکر هیات مدیره شرکت از کادر اجرایی، تلاش های بی وقفه پرنسل در انجام امور را مورد قدردانی قرار داد. وی همچنین به روند اجرای کار و پیشرفت های انجام شده تا کنون اشاره نمود و این پیشرفت ها را نتیجه همت و تلاش جمعی پرسنل دانست.

محمدزمانی دانش محوری و توجه به آموزش پرسنل را از ارزش های مورد توجه مجموعه مدیریتی شرکت صبا فولاد زاگرس و شرکت سرمایه گذار آن عنوان نمود وهمکاری با پرسنل دانشجو و همراهی با آنها در این زمینه را به عنوان یکی از راهکارهای  عملیاتی نمودن این ارزش در مجموعه صبا فولاد زاگرس بیان کرد.

همچنین در این مراسم تلاش برای رسیدن به مرحله بهره برداری از پروژه خط نورد صبا فولاد زاگرس در شش ماهه اول سال 1391 به عنوان هدف کاری سال آینده عنوان شد.  

قابل ذکر است از زمان تاسیس شرکت صبا فولاد زاگرس هر ساله در روز 28 اسفند ماه مراسم پایانی سال با حضور پرسنل، مدیران و مشاوران ارشد در محل کارخانه صبا فولاد زاگرس برگزار میگردد و در این مراسم اهداف ، ارزش ها و خط مشی های سال آینده کاری ازسوی مدیریت تبیین می شود.


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |