| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اخبار

15

در آستانه روز دوم اردیبهشت ماه، روز جهانی زمین، مراسم پاکسازی بخشی از 27 هکتار زمین کارخانه صبا فولاد زاگرس  توسط  پرسنل حاضر در محل برگزار شد. در این مراسم نمادین تمامی پرسنل فنی، اداری و سایر نیروهای شاغل در پروژه با دردرست گرفتن کیسه های مخصوص اقدام به جمع آوری زباله های پخش شده در سطح محوطه پروژه صبا فولاد نمودند

به مناسبت این روز همچنین اطلاعیه های متعددی مبتنی بر چگونگی پاسداشت زمین در بخش های مختلف پروزه  نصب و فرهنگسازی برای گرامیداشت سیاره ما، زمین آغاز گردیدقابل ذکر است که  2 اردیبهشت ماه روز جهانی زمین نام گرفته است. در این روز در تمام دنیا تلاش می شود فعالیت هایی در راستای پاسداشت و نگهداری زمین انجام شود.


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |