| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اخبار

15
به گزارش ایرنا، این سفر با هدف تسریع در روند اجرای 24 پروژه مهر ماندگار چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در طرح مهر ماندگار، در سفر خود به چهارمحال وبختیاری از روند پیشرفت ˈ مجتمع فولاد استان و صبا فولاد زاگرس، سد سورک در شهرستان کیار، سد بابا حیدر در شهرستان فارسان، کارخانه سیمان لردگان و پتروشیمی این شهرستان ، راه آهن ˈمبارکه - سفیددشت- شهرکردˈ و پست 400 کیلو ولت لردگان بازدید می کند.

ˈ طرح تامین آب اراضی سودجان، تکمیل باند دوم محور ارتباطی شهرکرد به شلمزار، تکمیل راه آهن مبارکه - سفید دشت - شهرکرد، مرکز بهداشتی شبانه روزی شلمزار، مرکز بهداشتی شبانه روزی بن، بیمارستان شهر چلگرد و زیرساخت های مسکن مهر و تکمیل باند دوم محور ارتباطی شهرکرد - بن- دارانˈ از پروژه های طرح مهر ماندگار در چهارمحال و بختیاری است.

ˈمجتمع فولاد استان و صبا فولاد زاگرس در بخش صنعت و معدن، تکمیل سه پروژه اطراف مصلای امام خمینی (ره) و مجتمع بزرگ فرهنگی شهرکرد در بخش فرهنگ و هنر، پتروشیمی بروجن در بخش صنعت نفت و تکمیل و بهره برداری از سد سورک، سد باباحیدر، تکمیل پست 400 کیلوولت لردگان، پست400 کیلوولت شهرکرد و پست 63 کیلو ولت فرادنبه، شبکه آبیاری و زهکشی باباحیدر و شبکه آبیاری و زهکشی سد سورک در حوضه برق و نیرو ˈ از دیگر طرح های مهر ماندگار در استان است.

بهره برداری از سالن دو ومیدانی چهارمحال وبختیاری در بخش ورزش و جوانان، تکمیل بیمارستان 220 تختخوابی بروجن، تکمیل بیمارستان آموزشی شهرکرد، توسعه بیمارستان لردگان و احداث بیمارستان مالخلیفه در شهرستان لردگانˈ از دیگر پروژ های قرار گرفته در طرح مهر ماندگار است.

در گروه: عمومی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |