| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اخبار

(آرشیو نویسنده admin)

استاندارد ISO/IEC 17025 یک استاندارد مدیریت کیفیت برای آزمایشگاه ها می باشد. آزمایشگاهی که اقدام به پیاده سازی استاندارد ISO/IEC 17025 می نماید با اخذ...