| ورود به سايت | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها
نمایشگاه قطر - فوریه 2015
zoom

خلیج غربی دوحه

zoom

مرکز فرهنگ اسلامی قطر

zoom

محوطه مرکز نمایشگاهی دوحه

zoom

اعلان نمایشگاه

zoom

اعضای گروه صبا فولاد زاگرس

از چپ به راست: محمد سیدعلی، سعید رئوفی، مونا گذاری، مریم دهقان

zoom

غرفه صبا فولاد زاگرس

zoom

غرفه صبا فولاد زاگرس

zoom

مراسم افتتاحیه

وزیر محترم کار، جناب آقای ربیعی و آقای احمد بن جاسم آل ثانی، وزیر اقتصاد قطر.

zoom

دیدار وزیران ایران و قطر

zoom

جناب آقای ربیعی

zoom

میزبانی فولاد زاگرس از کنسول سفارت عربستان

zoom

بازدید جناب آقای دکتر ربیعی، وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی از غرفه صبا فولاد زاگرس

zoom

بازدید جناب آقای آسایش، سفیر محترم ایران در دوحه، از غرفه صبا فولاد زاگرس

zoom

خبرنگار ITP میهمان غرفه صبا فولاد زاگرس

zoom

میهمانان صبا فولاد زاگرس

zoom

میهمانان صبا فولاد زاگرس

zoom

میهمانان صبا فولاد زاگرس

zoom

میهمانان صبا فولاد زاگرس

zoom

میهمانان صبا فولاد زاگرس

نمایشگاه ایران متافو 2014
Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393

Link zoom

ایران متافو - آذر ماه 1393