| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اخبار

15
شرکت صبا فولاد زاگرس در جشنواره دستاوردهای یکصدمین سفر استانی هیات دولت در شهرستان بروجن به عنوان یکی از پروژه های  صنعتی بخش خصوصی در حال اجرای این شهرستان شرکت نمود.
این جشنواره از تاریخ 28 اردیبهشت ماه جاری در سالن گالری فرهنگسرای بروجن و به مناسبت یکصدمین سفر استانی هیات دولت به این شهرستان برگزار شد. نمایشگاه و جشنواره "دستاوردهای یکصدمین سفر استانی هیات دولت" توسط فرمانداری این شهرستان و به مدت یک هفته برای بازدید عمومی برگزار گردیده است.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |