| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اخبار

15

 شرکت صبا فولاد زاگرس در هفته صنعت و معدن ، از سوی مقامات استانی به عنوان طرح نمونه صنعتی در استان چهار محال و بختیاری برگزیده شد. 

 پروژه صبا فولاد زاگرس در مراسمی با حضور معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت  و مقامات استانی به عنوان طرح نمونه صنعتی در استان مورد تقدیر قرار گرفت.

این گردهم آیی روز چهارشنبه هفتم تیرماه 1391 به مناسبت هفته صنعت و معدن در تالارالغدیر شهرکرد برگزار گردید.


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |