| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اخبار

11

استاندارد ISO/IEC 17025 یک استاندارد مدیریت کیفیت برای آزمایشگاه ها می باشد. آزمایشگاهی که اقدام به پیاده سازی استاندارد ISO/IEC 17025 می نماید با اخذ گواهینامه ISO 17025 می تواند به عنوان آزمایشگاه همکار با اداره استاندارد همکاری نماید. استاندارد ISO / IEC 17025 دارای دو بخش الزامات سیستمی و الزامات فنی می باشد و یک استاندارد کاملا حرفه ای در زمینه مدیریت کیفیت می باشد.شرکت صبا فولاد زاگرس در حال حاضر در مراحل انجام و اخذ این استاندارد بوده است.این استاندارد  جهت آزمایشگاههایی که بر اساس یک نظام کیفیت عمل می کنند و می خواهند صلاحیت فنی خود را  اثبات نمایند تدوین شده است. مهم ترین مزایاي اخذ تایید صلاحیت این استاندارد براي مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است:


- ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن ها؛

  - پذیرش آزمایشگاه ها به عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛

- برآورده سازي تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون ها؛

- توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن؛

  - کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه ها؛

  - استاندارد کردن روش هاي اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها؛

  - ارتقاء سطح مشتري مداري آزمایشگاه ها؛

  - رضایت مندي هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن ها به آزمایشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |