| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اعضای هیات مدیره ، مشاوران و مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

سعيد رؤفی

رئیس هیئت مدیره

      علی محمد زمانی استکی

نایب رئیس هیئت مدیره

میلاد طاهری زاده مروست

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

علی انوشه

مدیر مالی و اقتصادی

سید پوریا درخشنده قهفرخی

مدیر پروژه

حجت اله طیبی دهکردی

رئیس امور اداری و منابع انسانی

حسین رجبیان

رئیس مهندسی نورد

غلامحسین عبدالهی

رئیس تضمین کیفیت

یاسر مهدوی دهکردی

رئیس حراست و انتظامات

باقر قربانی

مشاور فنی و تولید

مرتضی عباس عبدلی

مشاور برق

-

-

  بروزرسانی:1401/09/02 توسط محمد نوروزی