| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اعضای هیات مدیره ، مشاوران و مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

سعيد رؤفی

رئیس هیئت مدیره

      علی محمد زمانی استکی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

میلاد طاهری زاده

مدیر فروش و عضو هیئت مدیره

محسن اکبری

مدیر مالی

ایرج لطفی زاده

مدیر منابع انسانی

حسین رجبیان

مدیر مهندسی نورد

مرتضی عباس عبدلی

مشاور برق

باقر قربانی

مشاور فنی و تولید

فضل الله اخوان نيلچی

مشاور مالی

-

- 
بروزرسانی:1400/10/25