| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

معرفی محصولات

ميلگردهاي توليدي شركت صبا فولاد زاگرس بصورت آجدار (دوكي- یکنواخت) و مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 3132  در دو گروه میلگرد های اج 400 و اج 500 به بازارعرضه مي گردند.

تولید میلگرد اج 500 در شرکت صبا فولاد زاگرس

امروزه با پیشرفت تکنولوژی نورد و اتوماسیون بالا از نظر کنترل درجه حرارت و سرعت سرد کردن و وجود سیستم ترمکس این امکان بوجود آمده است که از شمش های با کربن معادل پائین بتوان آج 500 و بالاتر را با قابلیت جوش پذیری و مشخصات مکانیکی مطلوب همراه با داکتیلیتی مناسب تولید نمود.
 خوشبختانه سازمان ملی استاندارد ایران نیز همگام با استانداردهای معتبر جهانی در بازنگری جدید، میلگردهای آجدار 500 و 520 را تصویب نمود و به مرحله اجرا گذاشته شد. در این راستا شرکت صبا فولاد زاگرس  که از بدو تأسیس در جهت تولید میلگردهای آجدار با استحکام بالاترفعالیت نموده با تصویب استاندارد جدید نسبت به تولید انبوه میلگرد آج 500 اقدام نموده است.در این میلگرد ها اج های عرضی دوکی شکل در دو طرف اج طولی  و بصورت چهار نیم مارپیچ به شکل هفت و هشت با زاویه 35 تا 75 درجه مطابق با شکل زیر تولید می گردد. شایان ذکر است کلیه مشخصات هندسی و فیزیکی میلگرد های اج 500 مطابق با جدول قبل می باشد.

میلگرد اج 500:

مشخصات فنی میلگرد اجدار (مرکب) اج  500

شکل ظاهری

مشخصات مکانیکی

 (تایید شده توسط آزمایشگاه)

استحکام

تسلیم

(N/mm2)

استحکام  نهایی

(N/mm2)

 

درصد ازدیادطول

 (%)

نسبت اسحکام نهایی به استحکام تسلیم بالایی

استاندارد BS4449

485-650

-

-

1.06

میلگرد سایز 25  صبا فولاد زاگرس

553

666

23

1.20

مشخصات ابعادی

سایز

(mm)

وزن واحد متر

(Kg/m)

وزن شاخه

(Kg/pic)

h1/2

(mm)

h1/4

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

ارتفاع اج عرضی در 2/1

ارتفاع اج عرضی در 4/1

ضخامت اج عرضی

گام اج عرضی

10

0.616

7.400

0.65

0.45

1

6.5

12

0.888

10.660

0.78

0.54

1.2

7.2

14

1.21

14.520

0.91

0.63

1

8.4

16

1.58

18.960

1.04

0.72

1.6

9.6

18

2.00

24.000

1.17

0.81

1.8

10.8

20

2.47

29.640

1.30

0.90

2

12

22

2.98

35.760

1.43

0.99

2.2

13.2

25

3.85

46.200

1.63

1.13

2.5

15

28

4.83

57.960

1.82

1.26

2.8

16.8

32

6.31

75.720

2.08

1.44

3.2

19.2

36

7.99

95.880

2.34

1.62

3.6

21.6

40

9.87

118.440

2.60

1.80

4

24

مشخصات شیمیایی

(تایید شده توسط آزمایشگاه)

درصد گوگرد

درصد فسفر

درصد سیلیس

درصد منگنز

درصد کربن

کربن معادل

استاندارد BS4449 

0.045

-

0.24

-

0.24

0.50

میلگرد سایز 25 شرکت صبا فولاد زاگرس

0.005

0.19

0.19

0.62

0.19

0.29


 

میلگرد اج 400

مشخصات فنی میلگرد اجدار (جناغی- دوکی) اج  400

شکل ظاهری

مشخصات مکانیکی

 (تایید شده توسط آزمایشگاه)

حداقل استحکام تسلیم

(N/mm2)

حداقل استحکام

نهایی

(N/mm2)

حداقل درصد ازدیاد طول

(%)

استاندارد ملی ایران 3132

400

600

A5

A10

16

12

میلگرد سایز 16  صبا فولاد زاگرس

470

641

24.4

-

میلگرد سایز 20  صبا فولاد زاگرس

503

629

19.4

-

مشخصات ابعادی

سایز

(mm)

وزن واحد متر

(Kg/m)

وزن شاخه

(Kg/pic)

h1/2

(mm)

h1/4

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

ارتفاع اج عرضی در 2/1

ارتفاع اج عرضی در 4/1

ضخامت اج عرضی

گام اج عرضی

10

0.616

7.400

0.65

0.45

1

6.5

12

0.888

10.660

0.78

0.54

1.2

7.2

14

1.21

14.520

0.91

0.63

1

8.4

16

1.58

18.960

1.04

0.72

1.6

9.6

18

2.00

24.000

1.17

0.81

1.8

10.8

20

2.47

29.640

1.30

0.90

2

12

22

2.98

35.760

1.43

0.99

2.2

13.2

25

3.85

46.200

1.63

1.13

2.5

15

28

4.83

57.960

1.82

1.26

2.8

16.8

32

6.31

75.720

2.08

1.44

3.2

19.2

36

7.99

95.880

2.34

1.62

3.6

21.6

40

9.87

118.440

2.60

1.80

4

24

مشخصات شیمیایی

(تایید شده توسط آزمایشگاه)

درصد گوگرد

درصد فسفر

درصد سیلیس

درصد منگنز

درصد کربن

کربن معادل

استاندارد ملی ایران 3132

0.50

0.050

0.15-0.30

0.50-0.80

0.36-0.51

0.28-0.37

میلگرد سایز 20 شرکت صبا فولاد زاگرس

0.01

0.024

0.25

0.70

0.46

0.34

میلگرد سایز 16 شرکت صبا فولاد زاگرس

0.007

0.013

0.27

0.59

0.45

0.34