صبا فولاد زاگرس

اعضای هیات مدیره مدیران و مشاوران


نام و نام خانوادگی

سمت

سعيد رؤفی

رئیس هیئت مدیره

میلاد طاهری زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

اسماعیل خلیلی راد

نایب رئیس هیئت مدیره

ایرج لطفی زاده

مدیر کارخانه

وحید صحفی

مدیر مالی

حسین رجبیان

رئیس مهندسی نورد(تولید)

سید پوریا درخشنده قهفرخی

مدیر پروژه

غلامحسین عبدالهی

رئیس تضمین کیفیت

حجت اله طیبی دهکردی

رئیس منابع انسانی

ذبیح اله کهیانی

رئیس ایمنی و بهداشت

مرتضی عباس عبدلی

مشاور برق و پروژه

باقر قربانی

مشاور فنی و تولید