صبا فولاد زاگرس

خود اظهاری تامین کنندگان

فرم خود اظهاری تامين كنندگان

هدف از تهیه این پرسشنامه، تشخیص صلاحیت و ارزیابی تأمین کنندگان در شرکت مجتمع صبا فولاد زاگرس می‌باشد . پرسشنامه بصورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات ، استعلامات و تأمين نیاز به گرفتن اطلاعات تکمیلی در خصوص سؤالات مطرح شده باشد.

کلیه مدارک ارائه شده توسط شرکت‌ها محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت مجتمع صبا فولاد زاگرس نگهداری می‌شوند.

 راهنمای تکمیل پرسشنامه :

از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت میشود به منظور اعلام آمادگی و ثبت در لیست تأمین کنندگان شرکت مجتمع صبا فولاد زاگرس به شرح زیر اقدام نمایند:

1-     تکمیل پرسشنامه ارزیابی و خود اظهاری

2-     ضمیمه نمودن تصوير مستندات ارزیابی پس از تکمیل پرسشنامه

متقاضیان باید کلیه اطلاعات درخواست شده در برنامه را تکمیل نموده و مدارک و اسنادی را که نشانگر اعتبار اطلاعات مذکور می باشد، ضمیمه نماید . به اطلاعات ارائه شده بدون مدرک معتبر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه در هر زمان خلاف واقع، مخدوش یا جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف تأمین کنندگان محرز گردد، بلافاصله امتیاز بندی انجام شده لغو گردیده و از ليست تأمين كنندگان خارج گردیده و تأمین کنندگان خاطی علاوه بر قبول مجازاتهای قانونی، تصمیم متخده از طرف شرکت مجتمع صبا فولاد زاگرس و جبران خسارت وارده را نیز قبول خواهند داشت.

 بدیهی است اعلام آمادگی مذکور صرفا به منظور ارزیابی اولیه متقاضیان بوده و هیچگونه حقی جهت متقاضیان برای شرکت در استعلام/مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

شرکتهای تأیید صلاحیت شده به مدت شش ماه در لیست کوتاه شرکت مجتمع صبا فولاد زاگرس قرار گرفته تا در مناقصات محدود واستعلام از آنها دعوت بعمل آید. از اعلام تمایل خود جهت همکاری با شرکت مجتمع صبا فولا زاگرس متشکریم.

دانلود فرم  پرسشنامه خود اظهاری تامین کنندگان 

 

لطفاً پس از تکمیل پرسشنامه را به انضمام مدارک و مستندات به  آدرس ایمیل purchase@sabasteel.ir  ارسال نمایید.

 

تامین کنندگان گرامی می توانند جهت هرگونه سوال با داخلی  163 تماس حاصل فرمایند.

ارتباط با کارشناس:خانم امیرخانی