صبا فولاد زاگرس

مواد اولیه

مواد اوليه خط نورد ،که همان شمش فولادی (Billet) است و از کارخانجات معتبر فولادسازی کشور خریداری شده در بدو ورود به کارخانه توسط واحد کنترل کیفیت مطابق با دستورالعمل بازرسی شمش مورد بازرسی قرار می گیرد.این بازرسی شامل وضعیت ظاهری،نداشتن عیوب متالوژیکی(مثل ترک،حباب و...)،کنترل ابعادی،کنترل گواهینامه یا پاسپورت شمش و نمونه گیری جهت تست آنالیز شیمیایی می باشد.

شرکت صبا فولاد زاگرس شمش مورد نیاز خود را  از کارخانجات معتبر فولادسازی کشور که شمش را با آهن اسفنجی  در کوره قوس الکتریکی تولید می‌کنند، خریداری می‌کند. با توجه به استفاده ازآهن اسفنجی به جای آهن قراضه وهمچنین انجام  فولادسازی در کوره قوس الکتریکی هم کربن شمش تولیدی تحت کنترل در می‌آید و هم میزان عناصر مضر فولاد به حداقل می‌رسد که نهایتا باعث افزایش کیفیت میلگرد تولیدی می‌شود.

کربن شمش مصرفی این کارخانه  جهت حفظ جوش پذیری ، داکتیلیته ،خم پذیری وهمچنین چقرمگی میلگرد، ،زیر 0.34% نگه داشته می شود.