| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

مواد اولیه

کنترل شمش ورودی که به عنوان تنها ماده تشکیل دهنده محصول نهایی می باشد از اصلی ترین وظایف واحد کنترل کیفیت در این مجموعه می باشد. فرایند کنترل شمش ورودی نوع کنترل و میزان آن وابسته به گرید و سابقه ورودی شمش ها  متفاوت می باشد.

در مورد شمش های ورودی وظیفه بازرسی ظاهری  و آنالیز شیمیایی (تعیین گرید و تطابق با پاسپورت و در نهایت تعیین تکلیف شمش) به عهده واحد کنترل کیفیت می باشد. 

از نظر ظاهری کنترل شمش های ورودی  به صورت چک ابعادی (طول، لوزوی، ابعاد، خمیدگی، در طول یک متر و طول کل شمش، کجی برش، عیوب سطحی و ظاهری، برداشتن یک لایه از روی شمش به وسیله هوا برش یا همان اسکارف و مشاهده وضعیت شمش از نظر حباب دار بودن، عدم وجود ترک دو پوستگی، سنجش ضخامت لایه اکسیدی) مورد بازرسی قرار گرفته می شوند.  

از لحاظ آنالیز شیمیایی  نمونه گیری و تعیین گرید شمش ورودی توسط واحد کنترل کیفیت صورت می پذیرد. با توجه به آنکه شرکت صبا فولاد زاگرس توانایی تولید کلیه میلگرد های آلیاژی و غیر آلیاژی را دارا می باشد ، آنالیز شیمیایی  عموم شمش های مصرفی در این شرکت در جدول زیر بیان شده است:

 

 
 

گرید

درصد گوگرد

درصد فسفر

درصد سیلیس

درصد منگنز

درصد کربن

کربن معادل

5SP

0.045

0.045

0.15-0.30

0.50-0.80

0.28-0.37

0.50

GR60

0.045

0.045

0.30-0.50

1.30-1.45

0.32-0.37

0.61

B500B

0.045

0.045

-

-

0.17-0.22

0.50

 

بروزرسانی 11/02/1398