| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

کیفیت محصولات

شرکت صبا فولاد زاگرس بر اساس مشتری مداری و نیل به هدف رضایت صد درصدی مشتری،استراتژی خود را در ارتباط با مشتری و تولید محصولات منطبق بر اساس  استاندارد های برتر پایه گذاری نموده است. بر این اساس باور کیفیت در سرتاسر خط تولیدی جاری گردیده و در این راستا ضمن بکارگیری کادری مجرب  در واحد کنترل کیفیت ، با ایجاد یکی از مجهزترین ازمایشگاه های قادر به انجام تمامی آزمون ها مرتتبط با کیفیت میلگرد می باشیم. آزمایشگاه صبا فولاد زاگرس با تجهیزات در حوزه متالورژی از جمله دستگاه کشش ، دستگاه خمش و دستگاه کوانتومتر و انواع دستگاه های پولیش کیفیت مواد اولیه ورودی و  محصولات را در مراحل مختلف مورد بازرسی و نظارت قرار داده و نهایتا  بعد از اخذ خواص مطلوب  با صدور گواهینامه کلیه محصولات تولیدی خود را  تضمین مینماید.

گواهینامه استاندارد محصولات